O NAS

Produkt - maszyna do ciężkiego dymu o nazwie VIPER powstał w oparciu o długoletnie doświadczenie w branży rozrywkowej. Mając na uwadze współczesne nowe trendy weselne stworzyliśmy indywidualny styl i nadaliśmy inny charakter w dziedzinie branży weselnej. Współtwórcą, konstruktorem o bogatym doświadczeniu jest firma Discoland. Istnieje ona już od 1991 roku. Założycielami i pomysłodawcami są Anna i Dariusz Rogalscy.
Naszą działalność prowadzimy w oparciu o przepisy prawa, standardy branżowe, zasady współżycia społecznego, etyki koleżeńskiej oraz wewnętrzne procedury i instrukcje. Wiemy jednak, że w relacjach z naszymi klientami w branży rozrywkowej przepisy i procedury nie są w stanie opisać i uregulować wszystkich zasad. Dlatego też stworzyliśmy tzw. "Wartość Discoland". Jest to zbiór norm, kodeks etyczny określający sposób prowadzenia naszej działalności - relacje z klientami, kontrahentami, a pracownikami naszej grupy. Wartości te zna każdy pracownik i wszyscy jesteśmy zobowiązani do kierowania się nimi w naszej pracy zawodowej.
Etyka w działalności podmiotów rynku kulturalno - rozrywkowego jest istotnym elementem, gdyż stanowi podstawę ich zrównoważenia rynku i bezpieczeństwa. Mając to na uwadze przyjęliśmy wewnętrzny Kanon Dobrych Praktyk Rynku Branży rozrywkowej. Jest to zbiór ogólnych i uniwersalnych zasad, które są wyrazem podstawowych wartości i ideałów etycznych przyświecających naszej firmie rozrywkowej. Tekst kanonu to efekt długoletniej współpracy i doświadczeń z klientami, przedsiębiorstwami i urzędami, z tego jesteśmy bardzo dumni i zobowiązani. W kontaktach z kontrahentami nie składamy pustych obietnic bez pokrycia. Znamy nasze możliwości, a oferty kierujemy tak, by wypełnić nasze zobowiązania.
Do oczekiwań naszych klientów podchodzimy indywidualnie. Rozumiemy ich potrzeby i staramy się zaoferować optymalne rozwiązania. Szanujemy wszystkich konkurentów. Podejmujemy wyzwania, staramy się utrzymać pozycję lidera na rynku ale zawsze kierujemy się zasadą fair play. Naszym celem jest dostarczyć klientom profesjonalnej usługi w różnego rodzaju imprezach kulturalno-rozrywkowych.
Długie doświadczenie w branży zapewnia nam swobodę działania i dobrą pozycję na rynku. Ciągle przybywający klienci i partnerzy sprzyjają nam w rozbudowie firmy, dlatego też staramy się korzystać z możliwości jakie daje nam Unia Europejska w sprawach dofinansowywania firm. Kapitał zakładowy ok. 230.000 zł. i wzrasta.
Góra